Fabrizio Cesari, uzun yıllar boyunca ‘contract’ alanında faaliyet göstermiş olan Bocchini Srl ile birlikte çalışmalar yürütmüştür. Halihazırda ‘Bocci and Partners Srl’ ile çalışmasının yanında genelde yurtdışında çalışmakta olup özellikle Lübnan’da mobilya sektöründe faaliyet göstermektedir.